Bloemenweide Eendrachtstraat

Den Helder, 2011

Ondertitel:

Opnieuw Den Helder

Datum:

2011-2012

locatie:

Nieuw Den Helder, Den Helder, NL

In opdracht van:

Woningbouwstichting Den Helder

In samenwerking met:

Peter Zuiderwijk

Samenvatting:

Aan de Eendrachtstraat in de wijk Nieuw Den Helder stonden rijen flatgebouwen. Na de sloop werd die plek een open veld, het terrein lag een periode braak. De ruimte werd door de buurtbewoners als een leegte ervaren (een vacuüm).

Ze stelde voor om het terrein in te zaaien, en om vanuit een bloemenweide een natuurlijke ruigte te laten ontstaan. Met als doel de plek als vrije ruimte en tuin voor omwonende te laten functioneren. De ingreep is eenvoudig, een nuance met het verschil dat de plek aanwijsbaar wordt (als bloemenweide) en niet meer als “niets” wordt ervaren. We wilden natuurlijke veranderingen versterken, aanscherpen en doortrekken in alle seizoenen.Al in het eerste jaar dat de weide in bloei stond werd de plek weer gewaardeerd en gebruikt, het werd een zachte plek in de wijk.

De bloemenweide heeft echter maar zeer kort kunnen bestaan, en heeft niet de kans gekregen zich verder te kunnen ontwikkelen. Het heeft plaats moeten maken voor de uitvoering van een ander plan met de titel ’tijdelijk landschap’, een design van landschapsbureau West8.

Met dank aan:

Woningbouwstichting Den Helder

Downloads:

Vervolg voorstel