Interior

The Hague, 2013

Date:

2013, September-October

Location:

The former ministry of interior and kingdom relations (Binnenlandse Zaken)

Commissioned by:

TodaysArt Festival 2013

Together with:

Christian van der Kooy

Serie Kamer in Kamer
Cyclus: Ieder gebouw was eerst een plan, een tekening op de tekentafel. Lucas & Niemeyer, de architecten van het voormalig Ministerie, hadden een helder plan. Een hermetisch repeterend ontwerp, modernistische ruimte die precisie en functionaliteit zou uitstralen. In de schaduw van dit modulair bouwwerk zou spoedig de nieuwe stad verrijzen. Een moderne stad, waar hoogbouw de boventoon ging voeren. Vormen in cadans. Die stad werd nooit gebouwd en de grootstedelijk context bleef uit. Het Ministerie was een blok in het centrum van de stad. De gebruikers van het blok veranderden met de tijd de indeling van het interieur. Het oorspronkelijke plan vertroebelde.

Serie Buitenruimtes
De sfeer op de terrassen en patio’s van de ministeries is vervreemdend. Men waant zich in een filmdecor, een omgeving, bestaande uit rechte lijnen en vlakken. Harde materialen, koude lassen en toefjes ruigte in de vorm van struweel. De mens is er omringt door staal, steen en glas. Alles is recht en strak. De tuinen werden zelden betreden.

Serie Indoors
Cycle: Every building was once a plan, a drawing on the drawing board. Lucas and Niemeyer, the architects of this building, had a clear plan. A hermetic repetitive design, modernistic space that would radiate precision and functionality. A new city would soon arise from the shadow of this modular structure. A modern city in which high rises would dominate the cityscape. Form in cadence. That city was never built. The grand metropolitan context remained absent. Therewith, the ministry became a block in the city center. Over time, the users of the complex changed the layout of their spaces. The initial plan was exposed and meddled with.
Turbidity is the fate of every plan which tries to be rigid.

Serie Outdoors
The ambiance in the outside spaces of the ministries, on the terraces and the patios, is peculiar. One finds himself in a movie decor, a surrounding existing out of straight lines and surfaces. Built with solid material, cold weldings and hints of rawness in the shape of a thicket. One is surrounded by steel, stone and glass. Everything is straight and taut. The gardens were hardly ever
tread.

Links:

METROPOLIS M magazine review