Variations on the theme

Sarajevo, 2014

Subtitle:

Art – Peace – Freedom

Bosnian:

Varijacije na temu: Umjetnost – Mir – Sloboda

Date:

February 7–March 21, 2014

Location:

Collegium Artisticum, Centar Skenderija, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Organization:

The 30th International Festival Sarajevo Winter 2014

Program:

Twist to Exist/ Quatair group

Curator:

Jessy Rahman

Abstract:

Installation for the contemporary art exhibition ‘Twist to Exist’, part of the Nine Dragon Heads collateral events for the Sarajevo Winter Festival.

De installatie bestond uit een gedekte tafel met een schaal aardappelen, twee appels, en een grote zak aardappelen op de vloer. Fruit en groente leverden een stroompje van enkele volt. Een batterij voor de voeding van de led-lampjes in uithangborden.
De aardappel is in Sarajevo een symbool geworden van verzet en volharding. In de oorlog verbouwden men groenten in de openbare ruimte van de stad. Men houdt in Sarajevo erg van aardappelen.
Drie uithangbordjes hingen in de tentoonstellingsruimte aan de muur. Daarin stonden woorden geschreven die duiding gaven aan het motto van het festival. ‘Peace, Art, Freedom’. Op voorhand leken dit nietszeggende termen, echter gezien de huidige ontwikkelingen en de geschiedenis van deze stad bleken deze begrippen hier betekenisvol.

Term ‘Art’ (Umjetnost)
In Sarajevo zijn culturele instelingen en instituten meestal gesloten. Dit display toonde aan de ene zijde het begrip ‘open’ en aan de andere zijde ‘closed’. Het display hing achteraf in een donker kamertje. Electriciteit liep door draadjes uit tentoonstellingszaal (aardappel-voeding).

Termen ‘Peace’ (Mir) en ‘Freedom’ (Sloboda)
De displays Peace en Freedom waren bevestigd in de tentoonstellingsruimte. Voor de termen Peace stond er de woorden ‘compromise’ (kompromis) en als keerzijde ‘independency’ (nezavisnost). En bij Freedom stond er ‘neglect’ (zapuštanje) en ‘respect’ (poštovanje). Buiten op straat werd tijdens de onrusten van die dagen regeringsgebouwen in brand gestoken en werd er gevochten.

Links:

Sarajevo Winter Festival
Quatair – Twist to Exist
Nine Dragon Heads